Het toppunt van luxeskincare? Producten die gebaseerd zijn op je DNA. Ik mocht als één van de eersten de skincare op maat van het Belgische Nomige testen. Is die het hoge prijskaartje waard?

(Scroll down for English.)

Een DNA-test, doe je die niet alleen als je niet zeker bent of je wel het kind van je ouders bent? Niet per se. Je kan ook je genen laten analyseren om te zien hoe slecht het (in de toekomst) met je huid gesteld is.

Barbara Geusens, de oprichtster van Nomige, ontdekte tijdens haar doctoraatsonderzoek (ze is doctor in de dermatologie) dat sommige huiden bepaalde skincare-ingrediënten beter opnamen dan andere, hoewel er onder de microscoop geen verschillen te zien waren. Haar conclusie: ook je DNA beïnvloedt je huid en huidveroudering.

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat DNA voor gemiddeld 60% een rol speelt bij huidveroudering, de overige 40% wordt bepaald door je levensstijl.” Vanuit die vaststelling groeide het idee om skincare te ontwikkelen die is aangepast aan jouw unieke DNA en de mankementjes ervan. (Meer over gepersonaliseerde skincare lees je hier.)

Geusens onderzoekt genen die een invloed hebben op 3 belangrijke punten bij huidveroudering: verminderde stevigheid en rimpels, oxidatieve stress en de antioxidantcapaciteit van je huid en hydratatie, huidbarrière en huidgevoeligheid. “Vervolgens sturen we die genetische defectjes bij met de juiste serums en crèmes. Dat profiel blijft de rest van je leven zo.” Het dagserum is een antioxidantenboost voor je huid, het nachtserum speelt in op hydratatie, de nachtcrème is een collageenbooster.

Voor Geusens zelf betekende Nomige alvast de oplossing voor haar acnéhuid. “Ik heb zelf erg lang gezocht naar goede producten en veel uitgeprobeerd om mijn huid te helpen. Er zijn heel goede merken op de markt, maar ik stem mijn skincare liever af op wat mijn DNA over mijn huid vertelt. Je DNA kan het einde van je zoektocht betekenen. Dat was voor mij zo.”

Mijn huid is de jouwe niet

Omdat ook je levensstijl invloed heeft op huidveroudering, creëerde Geusens verschillende lifestyle creams als aanvulling op de DNA-producten. Die lifestylecrèmes pas je aan de noden van je huid op een bepaald moment aan: een rijkere crème in de winter bij voorbeeld, of eentje voor een meer gevoelige huid als je onder stress staat.

Aan dat alles hangt wel een stevig prijskaartje: je betaalt € 499 voor je DNA-analyse en de startersset met een dagserum, lifestyle cream, nachtserum en nachtcrème. Is dat het ook waard?

Wat mij betreft wél. Ik ben als beautyjournaliste bevoordeeld en kan erg veel producten uittesten en met elkaar vergelijken, maar ik ben erg strikt in wat ik op mijn huid smeer. Omdat ik verschillende allergieën heb, ja, maar ook omdat ik steeds meer geloof in less is more, de juiste ingrediënten en een persoonlijke aanpak om je huid gezond te houden en huidveroudering wat uit te stellen. Mijn huid is nu eenmaal de jouwe niet.

Geusens werkte in het verleden aan skincareformules voor apothekersmerken en weet als doctor in de dermatologie perfect welke ingrediënten werken en welke niet. Ze beperkt het aantal producten dat je elke dag moet smeren tot vier en verspreidt de actieve bestanddelen over die twee crèmes en twee serums zodat ze tijd krijgen om hun werk goed te kunnen doen. Haar kennis en no nonsense-aanpak scheppen wat mij betreft vertrouwen. En ik wil ook wel eens weten hoe het met mijn genen gesteld is. Als ik naar de huid van mijn moeder kijk, zou dat moeten meevallen.

Mutaties op mijn genen 

En dus zit ik op een mooie herfstdag zachtjes met een wattenstaafje over de binnenkant van mijn mond te schrapen. Dat speekselstaal gaat naar het lab voor een DNA-analyse. Ik vul ook een lifestyletest in via de website die moet helpen bepalen welke lifestyle cream ik nodig heb.

Een paar weken later krijg ik mijn gepersonaliseerde skincare aan huis geleverd – met een mooie marmeren houder – en zit er een uitgebreide analyse van mijn DNA in mijn mailbox. Die persoonlijke analyse is helder en uitgebreid en vertelt duidelijk waar het met mijn genen al dan niet fout loopt. Ik krijg ook een heldere, korte opfrisuitleg over hoe het ook al weer zit met genen en DNA. (Ik beken dat ik me van mijn biologielessen niet al te veel meer herinner.)

nomige
copyright: Nomige

Uit de analyse blijkt dat het niet slecht gesteld is met mijn genen. Ik blijk geen mutaties  te hebben die een versnelde collageenafbraak beïnvloeden. Het risico dat mijn huid vroegtijdig verslapt is dus klein. Wat oxidatieve stress en antioxidantencapaciteit betreft, loop ik een medium risico op vroegtijdige veroudering door twee mutaties in het GPX-gen. Daarom voegde Geusens glutathion aan mijn serum toe en drie ingrediënten die mijn mutatieloze SOD-2-gen een boost geven en de effecten van vrije radicalen  helpen bestrijden.

Ook met het hydratatieniveau en de huidbarrière van mijn huid is op genetisch vlak helemaal niets mis. Omdat ik een atopische huid heb, verwachtte Geusens een mutatie in het FLG-gen te vinden, maar ik blijk één van de uitzonderingen te zijn. Of ik heb toch mutaties op andere genen die ze niet mag onderzoeken. (Er zijn strenge regels en wetgevingen aan DNA-onderzoek verbonden. Geusens onderzoekt dus enkel die genen die invloed hebben op huidveroudering. Je DNA-staal wordt na onderzoek ook vernietigd en de analyse is strikt vertrouwelijk.)

De analyse is duidelijk erg persoonlijk opgesteld. Geen copy-paste bij Nomige. Geusens weet dat ik met eczeem en huidallergieën kamp en waarschuwt in de analyse dan ook welke ingrediënten eventueel voor problemen kunnen zorgen. Zo compenseert glutathion het defecte GPX-gen goed, maar kan ik er eventueel op reageren. Ik heb gelukkig geen enkele allergische of andere reactie gehad toen ik de producten gebruikte.

Als skincarejunkie is deze analyse fantastisch: ook als ik Nomige niet meer gebruik, weet ik nu welke ingrediënten voor mijn huid een goede match zijn en dat ik haar maar beter kan wapenen tegen vroegtijdige veroudering met een goede dosis antioxidanten.

Maar ook de producten zelf zijn erg goed. Ik smeerde ze maar liefst vijf maanden, wat die investering van € 499 al iets meer verantwoord maakt, omdat je maar weinig nodig hebt. Mijn huid reageerde zoals eerder vermeld nergens op en zag er gewoon goed uit. (Ik merk heel zelden echt een indrukwekkend voor- en naverschil omdat ik an sich een goede huid heb. Dank je wel, mama en papa.) Ik was vooral fan van de erg fijne texturen van de nachtcrème en het nachtserum die meteen in de huid drongen en haar zacht en goed gehydrateerd deden aanvoelen.

Een paar van mijn collega’s die Nomige ook mochten testen vonden hun lifestyle cream niet zo fijn omdat ze voelden dat er een SPF in zat. (Geusens staat er op dat er een zonnefilter in de lifestyle cream zit om je huid tegen de zon te beschermen.) Ik heb daar met mijn gewone huid geen last van en voel echt geen verschil tussen een dagcrème met en eentje zonder SPF. (Vettere huiden kunnen dat soms wel.)

Goed om weten: als je producten op zijn, kan je ze simpelweg online bijbestellen. De prijzen liggen tussen € 84,99 voor de lifestylecrème en € 139 voor de nachtcrème. In totaal zit je dan aan € 441,99. Dat is nog altijd véél geld, maar je smeert wel producten die op maat van jouw huid (en genen) zijn samengesteld en in België worden geproduceerd. Je kan ook altijd de lifestylcrème skippen en enkel de DNA-crème en DNA-serums kopen.

ENGLISH PLEASE!

It does not get any more exclusive than having skincare made especially for you and your skin’s needs. I was one of the first people to test Belgian brand Nomige that makes skincare based on your DNA and your lifestyle. But is it worth the splurge?

While she was working on her PhD – she is a Doctor in Dermatology – Barbara Geusens, the founder of Nomige, discovered that some skins absorbed certain skincare ingredients better than others even though she could not find any differences under the microscope. Her conclusion was simple: your DNA has an influence on your skin.

“According to scientific research your DNA plays – on average – a 60% role in skin ageing. 40% is being determined by your lifestyle.” Then came the idea to develop skincare, based on your unique DNA and its flaws. (You can read more on personalised skincare here.)

“We investigate mutations in different genes and how they influence the collagen production, the antioxidant level and the hydration level of your skin. Those genetic defects are then adjusted with the right serums and creams. That profile will always stay the same as your DNA does not change.”

Geusens does research on those genes that have an influence on three important levels that influence skin ageing: loss of firmness and wrinkles, oxidative stress and the antioxidant capacity of your skin and hydration, skin barrier and skin sensitivity.

For Geusens Nomige meant the solution of her acne. “I had been looking for good products for a very long time and tried a lot of products. There are good skincare brands out there but I prefer to use skincare that is based on what my DNA tells about my skin. Your genes can mean the end of your skin struggles. It was for me.”

My skin is not yours 

As your lifestyle also influences skin ageing, Geusens created different lifestyle creams you use next to your DNA-based skincare. You can easily adapt the lifestyle creams to your skin’s needs: a richer formula in winter, one for sensitive skin when you are under a lot of stress.

All that DNA-based skincare comes with an impressive price tag: you pay € 499 € for your DNA-analysis and a starter’s set that contains your lifestyle cream, a day serum, a night cream and a night serum. But is it worth the splurge?

I think it is. I am privileged as a beauty editor: I get to test and compare a lot of products but I am very strict in what I put on my skin. Because I suffer from skin allergies, yes, but also because I believe in less is more, in using the right ingredients and in using products that are right for your skin and your skin only. My skin simply is nothing like yours.

Geusens worked on formulas for apothecary brands in the past and knows which ingredients work and which simply don’t. She kept Nomige’s skincare routine down to 4 products and spread the active ingredients over those two creams and two serums so they have enough time to do what they are supposed to do. Her skincare knowledge and no nonsense view on skincare make me trust her vision.

Mutations on my genes 

Which is why one day in September, I was rolling a sort of cotton bud around in my mouth. That DNA-swab was then sent to the lab for research. I also filled in an online lifestyle test on the website to help find the right lifestyle cream.

A couple of weeks later I received my personalised skincare set at home – it comes with a pretty marble holder – and a personal analysis in my mailbox. The latter clearly states and explains what is wrong with my genes (or isn’t).

Turns out, my genes are pretty good. I do not have any mutations that influence the collagen production. Which means that I will not suffer from saggy skin any time soon. I have two mutations on my GPX-gen, which means my skin can use some extra help in the antioxidant department. So Geusens added glutathione to my serum and three ingredients to boost my SOD-2 gen (that has no mutations) and helpt fight the effects of free radicals on skin.

The hydration level and skin barrier are fine, too, from a genetic point of view. Geusens expected to find a mutation on the FLG gen as I have atopic skin but I seem to be one of the few exceptions. Or I have mutations on other genes that she cannot analyse. (You have to follow strict rules and laws when it comes to DNA research. Geusens only analyses those genes that influence the three levels that influence skin ageing. Your DNA swab is destroyed after the analysis.)

The analysis is clear, comprehensive and very personal. Geusens knows I suffer from eczema and have skin allergies and warns me in the analysis for certain ingredients that might cause problems. Glutathione compensates for the defects on the GPX gen but it might cause a skin reaction. It luckily does not and I do not suffer from any allergic reactions while using the products.

As a skincare junkie this analysis is amazing. I now know which ingredients are a good match for my skin and that I better protect it against ageing with a good dose of antioxidants.

But the products themselves are amazing, too. I used them for about five months as a little really goes a long way. My skin never reacted and just looked good. (I hardly ever notice a real before and after-worthy difference as my skin is in a pretty good state  as it is. Apart from the allergies and the eczema. But they do not show up in my face.)

I loved the textures of the night cream and serum that just immediately sank into skin and left it feeling soft and nourished.

A couple of colleagues that also tested Nomige did not like their lifestyle cream’s texture as they felt it contained an SPF. My pretty normal skin and I cannot tell the difference between a daydream that contains sun protection and one that doesn’t.

Good to know: once you run out of products, you can simply order new ones online. Prizes vary between 84,99 € for the lifestyle cream and 139 € for the night cream. You pay 441,99 € in total. That is still a lot of money to spend on skincare, I know, but you do get products that were made for your skin (and genes) and are made in Belgium. You could always skip the lifestyle cream and only invest in your DNA cream and DNA serums.

 

Posted by:Franciska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.