De beste skincare? Steeds meer merken zijn ervan overtuigd dat die op maat van jouw huid gemaakt is. Van boosters die je aan je dagcrème toevoegt tot producten op maat van je DNA, gepersonaliseerde skincare wordt steeds meer mainstream.

(Scroll down for English.)

De ene huid is de andere niet. Wat voor de ene vette huid werkt, heeft niet per se hetzelfde effect op jouw vettere huid. Zelfs je eigen huid gedraagt zich niet altijd hetzelfde, maar kan droger worden in de winter, gevoeliger onder stress en puistjes krijgen als je regels eraan komen. En een vette huid kan ook gevoelig of vochtarm zijn. De klassieke onderverdeling in vette, gemengde, normale en droge huid is dan ook al eventjes gedateerd. Er bestaan meer huidtypes dan die vier en je huid kan veranderen. Vanuit die logica is de trend van gepersonaliseerde skincare gegroeid met producten die inspelen op de noden van jouw huid.

Het instapmodel is erg eenvoudig: je eigen oppervlakkige waarnemingen (wat je ziet in de spiegel en hoe je huid aanvoelt) kunnen naar gepersonaliseerde producten leiden zoals de Apothecary Preparations van Kiehl’s (€ 95). Die concentraten worden op maat samengesteld nadat je in de winkel met een ervaren verkoopster een vragenlijst hebt overlopen die ingaat op jouw huid en haar noden. Je mengt thuis zelf de twee gekozen boosters met een neutrale basis (zodat de formule zo lang mogelijk ‘vers’ blijft) tot een verzorging op maat.

Ook boosters, momenteel erg trendy, baseren zich op jouw waarnemingen. “Een vrouw kent haar huid het best en weet waaraan ze nood heeft”, aldus Marie-Hélène Lair, directrice van de wetenschappelijke communicatie bij Clarins dat als één van de eerste cosmeticamerken kleine boosterflesjes lanceerde die je als kuur kan gebruiken wanneer je huid er nood aan heeft. (Het merk heeft er drie: Energy, Repair en Detox.) Het principe is dat van mix & match. Je voegt een paar druppels toe aan je dagcrème of serum, naargelang de behoeftes of problemen van je huid: een vale teint, een uitgedroogde huid, een mattere huid, tekens van stress… En creëert zo een (tijdelijke) verzorging op maat.

Clinique en Vichy stopten elk vitamine C in respectievelijk Fresh Pressed Daily Booster en Liftactiv Antioxidant & Anti-Fatigue Fresh Shot, goed voor een snelle huidoppepper en een gezonde glow. Capture Youth van Dior laat je kiezen uit vijf boosterserums die je onder de crème aanbrengt of ermee mengt. Ook Paula’s Choice heeft anti-ageingboosters omdat, aldus oprichtster Paula Begoun, “je huid van tijd tot tijd wat extra’s kan gebruiken.”

DNA-skincare 

Maar gepersonaliseerde skincare kan ook letterlijk dieper gaan. Zo raden zowel het Franse Ioma als het Belgische Carpe (dat werd opgericht door esthetisch chirurg Ilan Karavani) je een skincareregime aan dat is gebaseerd op een uitgebreide huidscan. Een high-tech toestel neemt foto’s die zowel zichtbare als onzichtbare huidschade vastleggen. Op basis van die analyse krijg je aangepaste skincareproducten mee naar huis.

personalised skincare

Of je laat je DNA onderzoeken om producten op maat te smeren, misschien wel de meest geavanceerde tak binnen de gepersonaliseerde skincare. Nieuwkomer in die categorie is het Belgische Nomige, opgericht door Barbara Geusens, doctor in de dermatologie.

“We brengen je DNA via een speekseltest in kaart en onderzoeken mutatie in verschillende genen: hoe zij ondermeer de collageenproductie, het antioxidantenniveau en de hydratatie van je huid beïnvloeden. We sturen vervolgens die genetische defectjes bij met de juiste serums en crèmes. Dat profiel blijft de rest van je leven zo. Je levensstijl kan wél veranderen: je kan gezonder of ongezonder gaan leven, je krijgt een gestresseerde job, je wordt zwanger… Hoe goed je genen ook zijn, als je iedere dag rookt, zie je dat aan je huid. Daarom hebben we ook een lifestyle cream ontwikkeld die je aan je levensstijl kan aanpassen.” Je stuurt een speekselstaal op voor analyse en vult een online lifestyletest in. Een paar weken later krijg je je gepersonaliseerde skincare aan huis geleverd.

Je genen spelen volgens Geusens een belangrijke rol in hoe je huid veroudert. “Volgens wetenschappelijk onderzoek speelt je DNA voor gemiddeld 60% een rol bij huidveroudering, 40% wordt bepaald door je levensstijl. Hoe ouder je wordt, hoe meer die externe factoren gaan doorwegen. Je DNA vertelt heel wat over je huid dat niemand anders kan.”

Nomige is niet de enige speler op de DNA-skincaremarkt in onze contreien. Ook Genoxage, een samenwerking tussen het Belgische Pascaud Beauty Innovations en het Spaanse Genocosmetics Lab, biedt consumenten aangepaste producten aan, na een DNA-test, een grondige huidanalyse en een vragenlijst. In het Verenigd Koninkrijk heb je Geneu, in Spanje One Gen/0,1.

Aan op je DNA-gebaseerde skincare hangt wel een stevig prijskaartje: bij Genoxage betaal je € 669 voor een pakket, bij Nomige zit je aan € 499 voor je DNA-analyse en startersset met een dagserum, lifestyle cream, nachtserum en nachtcrème. Veel geld, maar je weet wel precies waar je genen je op het vlak van huidveroudering in de steek laten en hoe je dat kan bijsturen.

Geusens richtte Nomige op omdat ze maar geen producten vond die haar acnéhuid écht hielpen. Ze denkt dat consumenten die naar gepersonaliseerde skincare grijpen “een beetje verloren lopen in het enorme aanbod. Ze hebben al veel geprobeerd en zien door de bomen het bos niet meer.” En dan kan een gepersonaliseerde aanpak werken.

Toch is gepersonaliseerde skincare niet per se de ultieme verzorging voor je huid. Je kan nog altijd allergisch reageren (over allergieën geeft je DNA of een high-tech toestel geen info) en volgens Geusens ligt het ultieme skincareproduct in een mix van verschillende domeinen. “Als je alles in beschouwing wil nemen, moet je iets vinden dat zowel je microbioom als je DNA als je epigenetische factoren in beschouwing neemt. Dat is misschien de ultieme toekomst van skincare.”

Copyright beelden: Nomige, Clarins en Kiehl’s.

ENGLISH PLEASE

More and more brands seem to be convinced that the best skincare products are made-to-measure to suit the needs of your skin. From boosters that you add to your day cream to products based on your DNA, personalized skincare is getting more and more mainstream.

Every skin is unique. Some products might help your friend’s oily skin but might do nothing for your oily skin. Even your skin doesn’t always act the same: it might get drier in winter or more sensitive under stress or you might notice a pimple just before your period. And oily skin can be sensitive, too, or dehydrated. Which is why the classic divide in oily, mixed, normal and dry skin is outdated. There are more skin types than those four and your skin can change. Hence the arrival of personalised skincare.

That does not have to be complicated. Your own perceptions can easily lead to personalised products like Kiehl’s Apothecary Preparations (95 €). You fill in a skin questionnaire with a sales person at the Kiehl’s store and talk about your skin’s needs and problems. Those questions lead to two concentrates that you simply add to a neutral base and mix, thus creating a personalised product.

Or you add a trendy skin booster to your daily routine. “Every woman knows her skin best and knows what it needs,” says Marie-Hélène Lair, director of the scientific communication at Clarins that was one of the first cosmetics brands to launch those tiny booster bottles you use as a cure anytime your skin needs it. (The brand has three boosters: Energy, Repair and Detox.) You simply add a couple of drops to your day cream or serum, depending on your skin’s needs, whether it has lost its natural glow, needs some extra hydration, is too shiny or shows you are under a lot of stress. You simply mix & match.

Dior latest skincare launch Capture Youth lets you choose between five booster serums that you add to its day cream or apply under it. Paula’s Choice does anti-ageing boosters, too, as founder Paula Begoun thinks “your skin can sometimes use a little something extra”.

Clinique and Vichy each put vitamin C in respectively Fresh Pressed Daily Booster and Liftactiv Antioxidant & Anti-Fatigue Fresh Shot, that promise a quick skin boost and a healthy glow.

DNA skincare 

But personalised skincare can get deeper than that. Literally. French brand Ioma and the Belgian skincare brand Carpe take pictures of your skin with a high-tech machine that shows visible and not visible yet damage on your skin. That analysis leads to a skincare regime filled with products adapted to your skin.

Or you let your skincare products be based on your DNA, which is probably the most advanced branch of personalised skincare. Newcomer Nomige was launched by Barbara Geusens, doctor in dermatology.

You do a DNA swab at home that is then analysed in the lab. You also fill in an online lifestyle test. A couple of weeks later your personalised skincare set is delivered at your place. “We investigate mutations in different genes and how they influence the collagen production, the antioxidant level and the hydration level of your skin. Those genetic defects are then adjusted with the right serums and creams. That profile will always stay the same as your DNA does not change. But your lifestyle can change: you can start to lead a more healthy or unhealthy life, you can get a stressful job, you become pregnant… No matter how good your genes are, if you smoke every single day, it shows up on your skin. Which is why we have also developed a lifestyle cream that you can change when your lifestyle changes.”

Geusens believes genes play an important role in how skin ages. “According to scientific research your DNA plays – on average – a 60% role in skin ageing. 40% is being determined by your lifestyle. The older you get, the more important those extern factors become. Your DNA tells a lot about your skin that nobody else can.”

Nomige is not the only player on the DNA skincare market in Europe. There’s Genoxage, a collab between Belgian Pascaud Beauty Innovations and Spanish Genocosmetics Lab, British Geneu and Spanish One Gen/0,1.

(DNA skincare doesn’t come cheap by the way: you pay 669€ for your starters set at Genoxage and 499€ at Nomige for your personalised analysis, a day serum, lifestyle cream, night serum and a night cream.)

Although personalised skincare is an exciting new skincare subbranch, it is not necessarily the ultimate way to take care of your skin. You can still get allergic reactions – your DNA or a high-tech machine cannot give any information on allergies – and according to Geusens the ultimate skincare product might be a mix of different domains. “If you want to take everything into account, you have to create a product that takes into account your microbiome, your DNA and epigenetic factors. That might be the ultimate future of skincare.”

Copyright images: Nomige, Clarins and Kiehl’s.

Posted by:Franciska

One thought on “When skincare gets personal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.