Verslaafd aan je smartphone? Volgens de cosmeticawereld leidt een overdaad aan het blauwe licht ervan tot vroegtijdige rimpels, een droge huid en pigmentvlekken. Maar klopt dat wel?

(Scroll down for English.)

Wat is blauw licht?

Blauw licht of HEV-licht (HEV staat voor High Energy Visible) maakt deel uit van het zichtbare licht van het zonnespectrum en heeft een golflengte tussen 380 en 500 nm met een hoge energie. (Het dringt dieper in de huid dan uv.) Maar het wordt ook verspreid door tl-lampen en het scherm van je laptop, tablet, televisie en smartphone. Het is dus overal en je kan het niet vermijden.

Blauw licht is goed…

“Onderzoek toont aan dat blootstelling aan blauw licht overdag voordelen voor je gezondheid heeft: zo boost het je alertheid en mood,” vertelt Nadine Pernodet, vicepresident van de afdeling Skin Biology and BioActives van de Estée Lauder Companies. “Blauw licht versterkt ook het immuunsysteem en kan zelfs antibacterieel werken,” vult dokter Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, aan. “Blauw licht-lampen worden al lang ingezet als behandelingsmethode tegen acne. Een recent onderzoek laat zien dat blootstelling aan HEV ook de bloeddruk kan verlagen en een gunstig effect op de bloedvaten heeft.”

Blauw licht is slecht…

So far, so good. Maar té veel blauw licht kan slecht voor je gezondheid zijn. Overmatig smartphonegebruik beïnvloedt je slaappatroon, concentratievermogen en ogen, dat is uitgebreid wetenschappelijk bewezen. Maar volgens de cosmeticawereld is een overmatige blootstelling aan blauw licht van ondermeer je telefoon ook slecht voor je huid.

Die blootstelling zorgt voor overmatig veel vrije radicalen in de huid (net als uv en pollutie). Zo ontstaat onzichtbare schade diep in de huid en een zogenaamd screenface: een droge(re) huid die sneller veroudert en last krijgt van lijntjes, rimpels, een doffe teint en pigmentvlekken. En laat er in het echte leven nu geen Instagramfilter bestaan om dat te verdoezelen.

Maar… is het wel zo’n groot probleem?

De bestaande wetenschappelijke studies waarop beautymerken zich baseren gebeurden doorsnee in vitro (dus niet op levende mensen) en/of werden betaald door een cosmeticamerk. Waardoor je je vragen kan stellen over de betrouwbaarheid ervan. De Franse celebritydermatoloog Jean-Louis Sebagh ontwikkelde zijn Supreme Day Cream met blauw licht-bescherming na een studie uit 2013, besteld door cosmetica-ingrediëntenproducent Lipo Chemicals. De conclusie: HEV kan even schadelijk zijn voor de huid als uv en leidt tot pigmentatieproblemen, vroegtijdige huidveroudering en een verzwakte huidbarrière.

“Er is wat wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het voor een overmatige melanineproductie zorgt, maar dat doet de zon ook,” nuanceert Paula Begoun, de oprichtster van Paula’s Choice. “Er is meer onderzoek nodig om die invloed te staven.” (Het merk zelf had het in een recente nieuwsbrief ironisch genoeg wel over blauw licht en de vermoedelijke effecten op de huid.)

Ook dokter Ultee nuanceert die studies. “Bij die onderzoeken, die vooralsnog alleen zijn uitgevoerd op dieren of in vitro, is gebruikgemaakt van speciale lampen die blauw licht met een heel hoge energie uitstralen. Dat is niet te vergelijken met de dosis die je in het dagelijkse leven krijgt. De dosis blauw licht die we via beeldschermen op onze huid krijgen is ook veel kleiner dan de dosis in het daglicht.”

Conclusie

Investeren in een bril die blauw licht filtert, of je scherm permanent naar nachtmodus (en geel licht) schakelen is waarschijnlijk nuttiger dan skincare smeren die (vermoedelijk) tegen (de gevolgen van) blauw licht helpt beschermen.

Maar schadelijk of helemaal nutteloos is smeren tegen blauw licht nu ook weer niet. De producten bevatten ingrediënten – vitamines, plantenextracten, peptiden – die tegen door HEV veroorzaakte oxidatieve stress beschermen, maar die bestanddelen helpen natuurlijk tegen élke vorm van oxidatieve stress, of die nu door uv, pollutie, roken, blauw licht… wordt veroorzaakt.

Zo is er het Age Repair Intensief Multiactief Serum van Uriage (€39) dat ‘BLB’, de Blauw Licht-Barrière, in zijn Age Protect-lijn stopte. Die mix van mineralen, vitamines en plantenextracten legt een schildje op de huid dat tegen blauw licht en pollutie moet beschermen, maar de producten vormen gewoon een mooie bron aan antioxidanten.

Ook Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery (€ 63,11) van Estée Lauder zou tegen de gevolgen van blauw licht ‘s nachts beschermen. De aanleiding is een in vitro-studie – wat had je gedacht? – van het merk. Het blauw licht-verhaal lijkt me in dit geval vooral een mooie marketingzet, maar dit is een erg aangename oogcrème. Ze werkt goed onder concealer, voelt zacht aan, verzacht en zorgt voor een gladde huid.

En wil je helemaal zeker zijn, schakel dan je smartphone en andere schermen ‘s avonds gewoon uit. Kan je de geneugten van een goed boek opnieuw leren kennen.

IN ENGLISH PLEASE!

You’re addicted to your smartphone? According to the beauty world its blue light leads to wrinkles, dry skin and pigmentation problems. But are those claims true?

What is blue light?

Blue light or HEV (High Energy Visible) light is a part of the visible light of sunlight with a wavelength between 380 and 500 nm with a high energy. (It penetrates deeper into skin than uv.) But is also being spread by fluorescent lamps and the screens of your laptop, tablet, television and smartphone. You simply cannot avoid it.

Blue light is good…

‘Existing research demonstrates that exposure to blue light exposure during the day has some health benefits, like boosting alertness and elevating mood,’ says Nadine Pernodet, vice president of the Estée Lauder Companies Skin Biology and BioActives. ‘Blue light also makes your immune system stronger and can even work antibacterial,’ according to doctor Jetske Ultee, research doctor in the cosmetic dermatology. ‘Blue light lamps have been used for a long time to treat acne. Recent research shows exposure to HEV can also reduce blood pressure and has a positive effect on blood vessels.’

But also bad…

Too much blue light however can be bad for your health. Excessive smartphone use has a bad influence on your sleeping pattern, concentration level and eyes, with a lot of scientific research to back it up. But now the beauty world claims excessive exposure to HEV from your devices can be bad for your skin. It causes an overload of free radicals in your skin, just like uv and pollution, leading to invisible damage deep in your skin and a screen face: dry/drier skin that ages prematurely and has to deal with fine lines, wrinkles, pigment spots and a grey complexion.

But… is it really such a problem for your skin?

The existing scientific studies beauty brands use to claim you need to protect your skin against HEV were done in vitro – so not on living people – and/or were paid for by a cosmetics brand. Which means you can ask yourself whether there really is enough objective scientific proof blue light is bad for you.

French celebrity dermatologist Jean-Louis Sebagh developed his Supreme Day Cream with blue light protection after a study was published in 2013, ordered by cosmetics ingredient brand Lipo Chemicals. The conclusion: HEV can be as harmful to skin as uv and leads to pigmentation issues, premature skin ageing and a weaker skin barrier.

‘There is a  bit of scientific research that shows HEV can lead to an excessive melanin production but the sun does the same thing,’ says Paula Begoun, the founder of Paula’s Choice. ‘We need more research to prove that influence.’

Doctor Ultee is critical: ‘The existing research, only done on animals or in vitro, uses special lamps that radiate blue light with a very high energy. You cannot compare that dose to the dose you get in daily life. The HEV dose we get on our skin via screens is also a lot smaller than that of day light.’

Conclusion

It is probably more useful to invest in glasses that filter blue light or to put the screen of your smartphone permanently in night mode (it then emits yellow light) than to use skincare that is supposed to protect your skin against (the consequences of) blue light.

On the other hand, it is not harmful or useless to use blue light skincare. These products contain ingredients like vitamins, peptides and plant extracts that help protect against oxidative stress, caused by HEV but also against any form of oxidative stress, whether it is being caused by sunlight, pollution, smoking, blue light…

Take for instance Uriage’s Age Repair Intensive Multiactive Serum (39€) that contains ‘BLB’, the Blue Light Barrier. The mix of minerals, vitamins and plant extracts is supposed to form a little shield on your skin that helps protect against blue light and pollution.

Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery (63,11 €) by Estée Lauder claims to protect against the consequences of too much blue light at night, based on an in vitro – or what did you expect? – study of the brand. The blue light story seems to me to be a nice marketing story but this is a very nice eye cream. It works well under concealer, soothes and feels soft and makes skin feel smooth.

If you want to be really safe, you can always switch off your smartphone and other screens at night. That leaves you with plenty of time to spend on a good book.

Posted by:Franciska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.