Marokkaanse klei en een gezichtsolie, meer lichaamsverzorging heeft het Duitse natuurlijke cosmeticamerk Less niet. Oprichter David Scherf gelooft dat less écht more is.

(Scroll down for English.)

Een beautymerk met niet meer dan twee verzorgingsproducten in zijn gamma: het is eens wat anders. Het Duitse Less ontwikkelde een olie voor de droge huid, eentje voor de vettere en verkoopt ook puur kleipoeder uit Marokko om de huid te reinigen. Daarnaast zijn er ook accessoires: ambachtelijk vervaardigde haarborstels die de droge en vette hoofdhuid gezond helpen houden, handdoeken uit zacht organisch katoen, een designpotje om het kleipoeder te bewaren en een minimalistisch mengpotje met lepel uit stainless steel waarin je de klei met water kan mengen.

Oprichter David Scherf heeft een unieke visie in een wereld waarin het (grotendeels) draait om nieuwe lanceringen, een ruime keuze en nieuwe trends. “We zijn het meest zuivere, natuurlijke cosmeticamerk ter wereld voor zover ik weet. Die puurheid trek ik door over de hele lijn. Het aantal verzorgingsproducten is gereduceerd tot het essentiële. Volgens mij heb je niet meer dan drie producten nodig.”

Die producten hebben ook een minimale ingrediëntenlijst. (Goed nieuws voor gevoelige huidjes.) Het kleipoeder bestaat uit, jawel, zuivere klei. De olie uit enkele natuurlijke, koud geperste oliën. “Voedselconsulent Michael Pollan vindt dat je nooit eten moet kopen dat meer dan vijf ingrediënten bevat, een nummer in de ingrediëntenlijst heeft staan of iets wat je niet kan uitspreken. Die visie heb ik op skincare. Ik had als kind al een heel droge huid. Wat ik ook smeerde, niets hielp. Toen ik als volwassene naar ingrediënten in skincare begon te kijken, begreep ik 28 van de dertig bestanddelen niet. Veel skincare bestaat grotendeels uit additieven, maar die doen niets voor je huid. Ze helpen enkel om het product verkocht te krijgen. Zo doet essentiële olie skincare lekker ruiken, maar ze is niet goed voor je huid.”

Dus ging de Duitser op zoek naar de juiste oliën die de huid wel helpen. “Er is niets creatief aan skincare: ze is het resultaat van een analyse. Je kan oliën opdelen in drie categorieën door naar hun chemische eigenschappen te kijken. Er bestaan zachte basisoliën, een middengamma dat meer voedt en erg actieve oliën. Zo zijn rozenbottel- en granaatappelpitolie tegenwoordig trendy in de skincarewereld, maar als je ze puur gebruikt, zijn ze erg agressief.”

“Ik ontwikkelde een gezichtsolie met enkel actieve bestanddelen; vijf pure, cold-pressed oliën waarvan hennepolie uit Duitsland een belangrijk bestanddeel is. Die mix werkt voor mijn huid. Omdat mijn vriendin een vettere huid heeft, ontwikkelden we een olie voor vettere huidtypes. De klei is de ideale manier om je huid zacht, maar efficiënt te reinigen zonder haar te irriteren. Traditionele shampoos, douchegels en reinigers lossen vuil en alle lipiden op de huid op, waardoor ze geïrriteerd kan raken. Deze klei bindt enkel vuil en lipiden van een bepaalde grootte en lost hen vervolgens op. Een deel van die lipiden blijft dus op de huid achter en houden haar soepel. Eigenlijk produceert je huid zelf de perfecte skincare.”

Less slaat op meer dan enkel een klein gamma met een korte INCI. Ook de packaging is minimalistisch en de productie gebeurt minimalistisch zodat er geen overschotten zijn. Om de twee maanden wordt de olie geproduceerd in kleine hoeveelheden. “Die blijven zeven tot negen maanden goed.”

Zelf gebruikt Scherf – die trouwens een stralende huid heeft – niet elke dag zijn producten. “Ik was me dagelijks, maar enkel met water. Ik gebruik geen deo, je ruikt enkel mijn natuurlijk geur. Na een tijdje heb je geen zweetgeurtjes meer. Eén keer per week ga ik met de klei onder de douche. Ook de olie gebruik ik niet elke dag omdat mijn huid er geen behoefte aan heeft. Ik gebruik de handdoeken vaker.”

Goed om weten: olie gebruik je best op een natte huid. “Als je olie op een droge huid aanbrengt, ontstaat er een laagje tussen je huid en de olie dat opwarmt waardoor je huid uitdroogt. Als je ze op een natte huid aanbrengt, creëer je een soort crème, de oliemix dringt sneller in de huid en neemt water mee.”

Less is een interessant concept met zuivere, pure producten, maar ergens vind ik het ook een beetje rigide. Eén keer per week mijn lichaam met klei insmeren en om de zoveel dagen wat olie in mijn gezicht masseren, het zou me ongetwijfeld wat tijd – en véél plek in de badkamer – besparen, maar ik houd ervan elke ochtend en avond mijn vaste routine uit te voeren en op zondag met maskertjes aan de slag te gaan. Heeft mijn huid al die producten nodig? Waarschijnlijk niet, maar het geeft mijn geest ook een boost. Ik voorzie de olie alvast als nachtverzorging nu de dagen kouder en het weer stilletjesaan guurder wordt. Maar ik blijf – voor nu toch – trouw aan mijn serum, oog- en dagcrème-routine.

Vanaf € 25 voor de klei. Te koop bij Graanmarkt 13

IN ENGLISH PLEASE

Moroccan clay and facial oil is all the skincare German natural beauty brand Less has on offer. Founder David Scherf really believes less is more.

The German beauty brand Less developed a facial oil for dry skin, one for oily skin and sells pure clay powder from Morocco to cleanse the skin. It also has an accessory line: hair brushes that help keep dry and oily scalps healthy, towels from soft organic cotton, a design container to store the clay and a stainless steel bowl and spoon to mix the clay in with water.

Founder David Scherf has a unique vision in a world that is all about new launches, a lot of choice and new trends. “We are the most pure, natural skincare brand in the world as far as I know. I reduced the amount of skincare products to the essentials. I do not think you need more than three.”

Those products have a minimal list of ingredients. (Great news for sensitive skin!) The clay powder contains, you guessed it, clay. The facial oils only cold-pressed oils. “Food consultant Michael Pollan thinks you should never buy food that is made with more than five ingredients, that has a number in its ingredients list or something you cannot pronounce. I have the same vision on skincare. I have had dry skin all my life. Whatever product I used, nothing helped. When I started to look at the ingredients in skincare, I did not understand 28 of the 30 ingredients in a product. A lot of products are mainly additives but those ingredients do not help your skin, they only help a brand sell its products. Take essential oils for instance: they make a product smell great but they are bad for skin.”

So the German – who has incredible skin by the way – started looking for the right oils to help his dry skin. “Skincare is not creative, it is the result of an analysis. You can divide oils in three categories, based on their chemical properties. The gentle base oils, the more nurturing mid-range oils and the very active oils like rosehip and pomegranate.  Those are very trendy in the skincare world but if you use them pure, they can be very aggressive.”

“I developed a facial oil with only five pure, cold-pressed oils, hemp oil from Germany being a very important component. That mix works for my skin. Because my girlfriend has more oily skin, we also developed an oil for oilier skin. The clay is the ideal way to cleanse your skin softly but efficiently without irritating it. Traditional shampoos, shower gels and cleansers get rid of all the dirt and all the lipids on skin, which can irritate it. The Moroccan clay binds dirt and lipids of a specific size and dissolves them. Part of the lipids stay put on your skin and keep it healthy. Your skin produces its own best skincare.”

Less is more than a small range of products with a – very – short INCI list. The packaging is minimalistic, too, and so is the production. Every two months the oils are being produced in small batches so the brand does not have too much stock. “The oils stay good for seven to nine months.”

Scherf himself does not use his own products daily by the way. “I wash myself every day but only with water. I do not use deodorant, you can smell my natural odor, no sweat. Once a week I take a shower with the clay. I do not use the oil daily either as my skin does not need it every day. I use the towels more often than the oil.”

Good to know: you use oil best on wet skin. “If you use it on dry skin, you create a layer between your skin and the oil that warms up and dehydrates skin. If you use oil on wet skin, you create a sort of cream, the oil mix penetrate more quickly in the skin and takes water with it.”

Less is an interesting concept with pure, clean products but in a way I find it a bit strict (and a bit boring). Washing my body once a week with clay and massage some oil into my face a couple of times a week would save me some time – and a lot of space in our bathroom – but I like sticking to my daily morning and evening routine and to give my skin some extra TLC on Sundays. Does my skin need all those products? Probably not but the whole taking care of my skin thing gives my mind a boost, too. For now, I keep the oil to use at night once the temperatures are dropping and the weather gets harsher. But you cannot take this girl away from her serum, eye and day cream routine.

From 25 € for the clay. For sale at Graanmarkt 13

Posted by:Franciska

4 replies on “Less is more? The beauty brand with two skincare products

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.